วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แจ้งยุติการอัพเดตเว็บ ติดตามเนื้อหาใหม่ ๆ ได้ที่ rombodhidharma.net


ขอแจ้งยุติการอัพเดตเว็บไซต์แห่งนี้ไว้เพียงเท่านี้ จากนี้ไปสื่อต่าง ๆ ที่เป็นคลิปวิดีโอและไฟล์เสียงทั้งหมดที่เคยอัพเดตในเว็บแห่งนี้จะถูกอัพเดตไปที่เว็บ rombodhidharma.net แทนทั้งหมด ส่วนสื่อวิดีโอและไฟล์เสียงที่อยู่ในเว็บแห่งนี้ก็ยังจะคงอยู่ในเว็บนี้ไปแบบนี้ครับ ไม่ได้ลบทิ้ง
ขอให้มีส่วนโดยทั่วกันในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิ
อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส