วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

วิญญาณหลงทาง 2 ตอน ปฏิจจสมุปบาทอย่างง่าย

วงจรปฏิจสมุปบาทเป็นเรื่องที่เราได้แต่อ่าน แต่ไม่เข้าใจมันจริงๆเสียที ผมเลยอธิบายแบบง่ายๆเอาไว้ให้ลองฟังกันครับ ไม่ต้องคลิกเข้าด้านในนะครับ ดูได้เลย

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

การประกาศสละประกาศชดใช้หนี้กรรม วันที่ 4 ม.ค.57

วันนี้เอาบทประกาศสละประกาศชดเชยชดใช้หนี้กรรมอันล่าสุด วันที่ 4 ม.ค.57 มาให้นำไปใช้กันครับ เนื้อหาหลักๆก็จะเกี่ยวกับกรรมอันเกี่ยวพันกับความขัดแย้งในบ้านเมืองเวลานี้ ท่านใดที่ต้องการไฟล์ MP3 ก็คลิกเข้าไปด้านในได้นะครับ

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

วิญญาณหลงทาง 2 ตอน นิพพานอยู่แล้ว

ท่านใดที่ยังงงๆสับสนกับคำว่านิพพานอยู่แล้ว ก็ลองเปิดดูนะครับ ไม่ต้องคลิกเข้าไปด้านใน มีแต่วิดีโอครับ