วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วางใจเมื่อไหร่ นิพพานเืมื่อนั้น: ท้่อแท้ซินโดรม

อาการท้อแท้สิ้นหวังนั้น เป็นอาการทั่วไปที่พบกันมากในโลกปัจจุบัน มันเกิดขึ้นได้อย่างไร จะแก้ยังไง คลิปนี้มีคำตอบครับ ให้มันหลุดพ้นจากความท้อแท้ทุกประการไปเลย