วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิญญาณหลงทาง 2: การละวางอัตตาที่ทำให้เกิดอัตตา

หัวข้ัอนี้จริงก็พูดหลายรอบแล้วในบทความ แต่ก็คงต้องพูดบ่อยๆหน่อยเพราะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเ้ข้าใจผิดกันเกือบจะ 100% และยังพบเห็นได้จนกระทั่งวันนี้ครับ คลิกดูได้เลยไม่ต้องเปิดเข้าด้านในนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น