วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิญญาณหลงทาง 2: อาบัติ

เนื้อหาของอาบัติจริงๆไม่ใช่การผิดข้อบัญญัติที่มนุษย์อุปโลกน์ขึ้นเอง ลองฟังเนื้อหาจริงๆของคำว่าอาบัติดูแล้วจะเข้าใจ ไม่หลงไปทำกรรมติเตียนใครอีก

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิญญาณหลงทาง 2: การละวางอัตตาที่ทำให้เกิดอัตตา

หัวข้ัอนี้จริงก็พูดหลายรอบแล้วในบทความ แต่ก็คงต้องพูดบ่อยๆหน่อยเพราะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเ้ข้าใจผิดกันเกือบจะ 100% และยังพบเห็นได้จนกระทั่งวันนี้ครับ คลิกดูได้เลยไม่ต้องเปิดเข้าด้านในนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โลกธาตุ สังสารวัฏ ศาสตร์แห่งการโปรดสัตว์: เกิดมาทำไม?

คลี่คลายปมปัญหาโลกแตกที่ถามกันมานานว่าตกลงเราเกิดมาทำไม ใครที่ไม่ชอบเรื่องอจิณไตยก็ไม่ต้องดูนะครับ และขอให้เปิดใจกว้างๆ เพราะวิดีโอคลิปนี้จะกล่าวอ้างไปถึงต้นทางของการกำเนิดมนุษย์ซึ่งไม่ได้ขึ้นกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นการจำเพาะมาแต่ดั้งเดิม คลิกชมได้เลย