วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

เด็ดขาด

ท่านใดที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เสียงก็ให้คลิกเข้าไปด้านในนะครับ คลิกไปตามลิงค์ได้เลย

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

วิญญาณหลงทาง2: โลกุตรธรรม-โลกียธรรม

วิดีโดชุด วิญญาณหลงทาง ภาค 1 จบไปแล้ว ขอเริ่มภาค 2 เลยก็แล้วกันครับ ตอนนี้เป็นตอนที่เกี่ยวกับโลกุตรธรรม และ โลกียธรรม ซึ่งธรรมที่สอนทุกวันนี้ แม้จะดูเหมือนเป็นโลกุตรธรรม แต่พอสอนด้วยอนุสัยในเชิงปฏิบัติและความเข้าใจแบบโลกียวิสัย ก็เลยทำให้โลกุตรธรรมกลายเป็นโลกียธรรมไปจนหมด ลองฟังดูครับ ฟังให้เข้าใจ ไม่ต้องทำอะไร แล้วมันจะคลี่คลายไปเอง ไม่ต้องคลิกเข้าไปนะครับ เล่นได้เลย

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

ให้ปลง ไม่ใช่ให้ปฏิบัติ 2

ต่อตอนสองกับ ให้ปลง ไม่ใช่ให้ปฏิบัติ ครับ ท่านใดที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เสียงก็คลิกเข้าด้านในนะครับ